GDPR – Prelucrarea datelor personale

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (“GDPR”), te informăm faptul ca îți prelucrăm datele cu caracter personal ca urmare a serviciilor de catering de care ați beneficiat din partea THE SMOKERS PIT S.R.L.

Următoarea Notificare privind protecția datelor este conceputa pentru a va informa cu privire la prelucrarea datelor Dumneavoastră personale și  cu privire la drepturile Dumneavoastră in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie, ca urmare a înscrierii in cadrul bazei noastre de date în scopul executării comenzilor de catering si pentru a va aduce la cunoștință ca respectam caracterul privat si securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest website.

Operatorul


THE SMOKERS PIT S.R.L cu sediul social în București str. Someșul Rece nr.21A cu număr de înregistrare la Registrului Comerțului J40/19771/2021, având CUI nr. RO39502274 ,  in calitate de Operator de date cu caracter personal este o companie cu obiect de activitate Restaurante, Alimentație publica si Catering.

Care sunt datele  cu caracter personal pe care le prelucram?


Categoriile de date prelucrate sunt : nume, prenume, adresa de domiciliu, număr de telefon , email

SCOPUL prelucrării datelor cu caracter personal


Prestarea serviciilor de catering

Temeiul Juridic


Temeiul juridic al prelucrării îl constituie executarea comenzii (contractului) efectuate de către client .

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate către terțe persoane sau către parteneri in scopuri de marketing direct cu excepția cazului in care va dați acordul dumneavoastră sau la solicitarea dumneavoastră.

Datele dvs vor fi stocate pe o durată de 3 ani de la ultima comanda pe care o efectuați prin intermediul site-ului nostru si prin telefon.

Ce drepturi aveți:


În ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal aveți următoarele drepturi in temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le puteți exercita cu ușurință, printr-o cerere scrisă, adresată restaurantului THE SMOKERS PIT S.R.L la adresa București, str. Someșul Rece, nr. 21A, Sector 1sau transmisa pe e-mail la gdpr@thesmokers.ro

AVETI URMATOARELE DREPTURI:


Dreptul de a cere restaurantului THE SMOKERS PIT S.R.L accesul la date pe care le prelucrează despre dumneavoastră.
Aveți dreptul de a obține de la restaurant THE SMOKERS PIT S.R.L o confirmare ca se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, aveți acces la datele respective si la următoarele informații: ce date prelucram, in ce scop, daca acestea au fost divulgate terților si cui, perioada de stocare a acestor date, existenta dreptului de a cere rectificarea sau ștergerea datelor sau a dreptului de a cere restricționarea prelucrării datelor, dreptul de a va opune prelucrării datelor, precum si dreptul de a depune o plângere in fata unei autorități de supraveghere.
Dreptul de a cere ștergerea datelor: Aveți dreptul de a cere restaurantului THE SMOKERS PIT S.R.L ștergerea datelor personale care va privesc, fără întârzieri nejustificate, iar restaurantul THE SMOKERS PIT S.R.L are obligația de a șterge datele cu caracter personal care va privesc, in cazul in care se aplica unul din următoarele motive:
– daca operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță.
– in cazul in care v-ați opus la prelucrare, pe perioada pe care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

In cazul in care ați obținut restricționarea prelucrării va vom informa înainte de ridicarea restricției.

Dreptul de a depune o plângere in fata autorității de supraveghere
Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, in cazul in care considerați ca prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă Regulamentul UE 2016/679 (GDPR).

Continuarea comenzii reprezintă acceptul dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea plasării comenzii ferme.
Temeiul prelucrării îl reprezintă obligația contractuală (Executarea contractului), în scopul livrării produselor comandate.
THE SMOKERS PIT S.R.L prelucrează datele tale pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate și conform politicilor noastre de retenție a datelor personale.